ŠTO MOŽEMO

ANALIZA KOMBINIRANE VJEŽBE U POVODU DANA CIVILNE ZAŠTITE

ROBERT VATTA
ROBERT VATTA

Danas 01.03.2015. na Jadranskom trgu u Rijeci u trajanju od 10,00 do 14,00 sati zajedničkom smo vježbom obilježili smo Dan Civilne zaštite. Osim Radio mreže za opasnost sudjelovali :

 • Udruga eRIpio,
 • Savez izviđača Rijeke,
 • HUOPP grupa potražnih pasa Rijeka i
 • Uduga nordijskog hodanja “Perun”.

Zadaća RMZO bila je potpora operativnih snaga: uspostava zapovjednog mjesta /ZM/, prijenos informacija, koordinacija i izvještavanje.

Zapovjedno mjesto (OSOCC) se satojalo od dvoja tehnička vozila te improviziranog štapskog šatora. U vrlo kratkom vremenu neposredno nakon dolaska na mjesto uspostavljen je VHF komunikacijskog kanala prema ostalim učesnicima na lokaciji te sa zapovjednikom (Incident Commander) na lokaciji. Simultano su se dizali kapaciteti za HF-ALE sustav i foniju prema Zagrebu i Samoboru gdje je bio smješten simulirani KRIZNI STOŽER. Uspostavljena je i CB komunikacija sa otokom Krkom te zrakoplovnom lukom (LDRI) koja je bila predviđena kao “Entry Point” za ulazak internacionalnih snaga. Osim samog sudjelovanja u vježbi zainteresiranima su predstavljena i materijalno tehnička sredstva kojima Mreža raspolaže i način na kojima se njima služi.

 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba01
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba02
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba03
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba04
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba05
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba06
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba07
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba08
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba09
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba10
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba11
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba12
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba13
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba14
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba15
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba16
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba17
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba18
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba19
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba20
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba21
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba22
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba23
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba24
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba25
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba26
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba27
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba28
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba29
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba30
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba31
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba32
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba33
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba34
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba35
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba36
 • image slider jquery
 • rmzo-dan CZ Rijeka-vježba38
carousel slider by WOWSlider.com v7.6

Kako nema referentnih vrijednosti niti uspostavljenih standarda za ocjenjivanje ovakvih vježbi teško ju je objektivno ocjeniti. No svaka naša aktivnost, bilo vježba ili prava situacija uvijek će biti takve. Danas smo radili sa eRIpio, sutra možda sa njima i DUZS-om i tako dalje. Osim toga teren se mijenja, vremenski uvjeti također kao i vrijeme i sve to zajedno treba uzeti u obzir.

Što je bilo dobro:

 • Kapaciteti su dignuti i zapušteni u rad u zadovoljavajućem obimu i vremenu, uzevši u obzir i da je veliki dio istih služio kao eksponat u prezentaciji te nije imao direktnu uporabnu vrijednost. Svatko je znao što treba raditi i što bih posebno istakao svatko je samostalno preuzimao inicijativu u odredjenom segmentu te se štedilo ono najvažnije i nenadoknadivo: VRIJEME.
 • Sa tehničke strane sve je besprijekorno funkcioniralo, a ono što se trebalo ispraviti/popraviti napravljeno je u vrlo kratkom roku i u terenskim uvijetima. Uzevši u obzir da smo prvi put radili zajedno i da se malo, a neki uopće ne poznaju, aktivnost je tekla bez zastoja i u niti jednom trenutku nije bilo praznog hoda.

Što bi moglo biti bolje:

 • Ne sagledavati aktivnost kao natjecanje niti međusobno, niti u radioamaterskom duhu ostvarivanja sto veceg broja veza.
 • Posvetiti više vremena na upoznavanje naših partnera kojima pružamo podršku te aktivnosti koordinirati sa njima.
 • Više pažnje i vremena posvetiti operativnoj spremnosti što nije uvijek preduvjet tehnička ispravnost i funkcionalnost tehnike.
 • Poraditi na “situational awareness”; u ovoj igri nema “naš i njihov posao”; ukoliko se unesrećeni spušta sa spasiocem i primijetimo da nema dovoljno ljudi za prihvat moramo jako brzo odvagati i odlučiti dali je ono čime se trenutno bavimo važnije i žurnije od prihvata unesrećene osobe. Mi smo tu isključivo radi spašavanja ljudi i unesrećeni nam je prioritet broj dva, PRIORITET BROJ JEDAN JE SIGURNOST SPASAVAOCA, uključujući i nas.

Opći je zaključak da je vježba protekla izvanredno dobro, da je cilj vježbe u potpunosti ostvaren i da su u “realnim” uvjetima provjerene sposobnosti i mogućnosti djelovanja RMZO. Vježba je u potpunosti uspjela a prikazani manji nedostaci biti će detaljno analizirani i služit će kao dragocjeno iskustvo za dalju nadogradnju spremnosti RMZO.

Robert Vatta